Απενεργοποίηση Μόνιμης Περιήγησης Inprivate Στο Microsoft Edge

This value is used when creating new threads inside the process and is duplicated in the kernel thread block, which is then used when giving a thread a new quantum target. The quantum reset value is stored in terms of actual quantum units (we’ll discuss what these mean soon), which are then multiplied by the …

Απενεργοποίηση Μόνιμης Περιήγησης Inprivate Στο Microsoft Edge Read More »